UPPGIFTSSKYDDSPOLICY
vid användning av ILS Company ApS’s webbplats och nyhetstjänster

Nedan kan du läsa om Vacker247’s policy för behandling av de personuppgifter som du lämnar när du navigerar på Vacker247’s website or signing up for our news services (electronic mail).

Navigering på Vacker247’s webbplats eller registrering för Vacker247’s nyhetstjänsteromfattas av villkoren i denna uppgiftsskyddspolicy. Navigering på webbplatsen omfattas dessutom avons of this present data protection policy. Any navigation of the website is further subject to Vacker247’s cookie policy.du inte kan godkänna följande villkor ska du inte använda Vacker247’s webbplats och/eller nyhetstjänster..

ILS Company ApS skyddar dina personuppgifter, är medveten om krav på lämpligt skydd och korrekt behandling av personuppgifter som samlas in om dig.

ILS Company ApS anses vara personuppgiftsansvarig enligt gällande stadgar om personuppgifter. Nedan hittar du alla obligatoriska kontaktuppgifter:
ILS Company ApS
Företagets registreringsnummer 39162520
Maren Turis Gade 2, 1. – 9000 Aalborg, Denmark.

1. ILS Company ApS insamling av dina personuppgifter

ILS Company ApS’s ApS behandling av dina personuppgifter överensstämmer med kraven som råder vid en given tidpunkt, inklusive de säkerhetskrav som följer av lagstiftningen om dataskydd och relaterade ordrar. ILS Company ApS’s granskar regelbundet registrerade personuppgifter och raderar uppgifter som inte längre är relevanta. Samma sak gäller för personuppgifter som en användare vill radera och som ILS Company ApS’s inte längre har någon anledning för att behandla.

När du använder vår webbplats eller registrerar dig för våra nyhetstjänster måste du lämna in vissa personuppgifter. Detta är nödvändig för att du ska kunna använda alla funktioner på webbplatsen och för att vi ska kunna skicka relevanta nyhetsbrev osv.ILS Company ApS’s samlar därför in information och registrerar personuppgifter som du lämnat på ILS Company ApS’s webbplats i samband med din användning av webbplatsen och när du registrerar dig för nyhetstjänster.

2. Vilka uppgifter samlar vi in?

När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter om dig:

  1. 1. Sidor som du besökt med information om datum och tid för ditt besök – ditt ”elektroniska spår”;
  2. 2. Webbläsare som används av dig;
  3. 3. IP-adresser som används av dig;
  4. 4. Användarnamn;

Ovanstående uppgifter samlas med hjälp av cookies. Hänvisning görs därför till gällande cookiepolicy som innehåller en detaljerar beskrivning av villkoren för insamling, lagring, utlämnande och radering av ovanstående uppgifter. Vår cookiepolicy är alltid fullständig tillgänglig på ILS Company ApS’swebbplats. När du besöker vår webbplats får du en uppmaning att godkänna vår cookiepolicy.

För att vi ska kunna tillhandahålla dig med våra nyhetstjänster behandlar ILS Company ApS’s dessutom följande personuppgifter om dig:

Kontaktuppgifter:
- Namn
- E-postadress

3. Syftet med insamling och lagringstid

ILS Company ApS’s samlar in dina kontaktuppgifter när du registrerar dig till våra nyhetstjänster. Detta krävs för att slutföra din registrering och tillhandahålla dig med relevanta nyhetsbrev, marknadsföring via e-post och textmeddelanden samt för att skapa ditt medlemskap hos ILS Company ApS’s.

Personuppgifterna behandlas för att leverera beställda produkter och skicka e-post till dig, inklusive nyhetsbrev och annan relevant marknadsföring av produkter, kampanjer, pressmeddelanden, inbjudningar till evenemang/seminarier/mässor och tävlingar.

ILS Company ApS’s lagrar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående syften. Detta innebär att vi lagrar ovanstående personuppgifter så länge som du fortfarande är registrerad för ILS Company ApS’s. nyhetstjänster och/eller har ett medlemskap hos ILS Company ApS’s att radera dina personuppgifter inom 30 dagar.

4. Utlämnande av dina personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part, förutom då det krävs enligt tillämpliga stadgar eller domstolsbeslut. När det gäller radering och utlämning av personuppgifter som tillhandahålls av dig när du navigerar på webbplatsen hänvisar vi till cookiepolicyn.

5. Användning av databehandlare

Ovanstående personuppgifter kan anförtros databehandlare som är kopplade till ILS Company ApS’s. Databehandlare hanterar dina personuppgifter på uppdrag av ILS Company ApS’s och då endast för de specifika syften som anges i denna policy. Databehandlare omfattas av samma skyldighet som ILS Company ApS’s när det gäller skydd av dina personuppgifter..

6. Dina personuppgifters säkerhet

ILS Company ApS’s ska behandla alla personuppgifter med konfidentialitet och vi har vidtagit ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller olaglig förstörelse, förverkande eller försämring och förhindrat att obehöriga personer får kännedom om personuppgifter samt att de missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med den danska dataskyddslagstiftningen.

Alla våra elektroniska data är föremål för daglig säkerhetskopiering och vi har bland annat skyddat oss genom att installera antivirusprogram och brandväggar.

7. Rätt till tillgång till dina personuppgifter, möjlighet till radering och klagomål

Du har rätt att bli informerad om de personuppgifter som behandlas om dig av ILS Company ApS’s och vilken grund vi har för det. Du har dessutom rätt att begära utlämning av dina personuppgifter på ett läsbart medium.Du har också rätt att kräva korrigering av felaktiga eller vilseledande personuppgifter som har registrerats av oss om dig. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kontakta ILS Company ApS’s ApS skriftligen på följande e-postadress: [email protected] Dessutom kan du lämna in ett klagomål avseende behandlingen av dina personuppgifter till den danska dataskyddsmyndigheten.

När det gäller ditt samtycke till ILS Company ApS’s när du registrerade dig till nyhetstjänsterna kan du alltid dra tillbaka sådant samtycke via e-post eller med hjälp av uppsägningslänken i nyhetsbrevet.

Tveka inte att kontakta ILS Company ApS’ på ovanstående e-postadress om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.